Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu thành công

Tư vấn lập hợp đồng Lixang nhãn hiệu cho cá nhân, tổ chức khác nếu có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu.

A. Phương thức tư vấn:

+ Tư vấn trực tiếp và thực hiện dịch vụ pháp lý tại văn phòng;

+ Tư vấn qua tổng đài tư vấn pháp luật;

B. Nội dung tư vấn:

1. Tư vấn trước

Trong giai đoạn này chúng tôi tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa, cụ thể như sau:

+ Tư vấn quy định pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa, xây dựng, thiết kế và lựa chọn nhãn hiệu;

+ Tư vấn các dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau, tư vấn các quy định của pháp luật về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;

+ Tư vấn quy định pháp luật về nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu chứng nhận, tên thương mại và các quy định khác liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa;

+ Tư vấn khả năng đăng ký của nhãn hiệu như dấu hiệu bị trùng, tương tự với nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân khác có thể bị dẫn đến khả năng bị từ trối của nhãn hiệu;

+ Tư vấn về nhãn hiệu và đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài;

+ Tư vấn về khả năng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá;

+ Tư vấn về điều kiện và thủ tục tra cứu nhãn hiệu hàng hóa (sau khi thống nhất và lựa chọn nhãn hiệu, logo…);

+ Hoàn thiện hồ sơ tra cứu và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, và Cơ quan liên quan tại các quốc gia khác nhau, các tổ chức quốc tế liên quan trong trường hợp đăng ký nhãn hiệu quốc tế).

2. Đại diện và thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Chúng tôi thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo yêu cầu. (Thực hiện sau khi ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý), Nội dung công việc thực hiện cụ thể:

+ chúng tôi tiến hành soạn hồ sơ đăng ký tra cứu và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa theo hướng tư vấn, phân tích và lựa chọn nhãn hiệu tại bước 1;

+ Tiến hành mô tả nhãn hiệu nhằm bảo hộ tuyệt đối ý nghĩa và cách thức trình bày của nhãn hiệu dự định đăng ký;

+ Chúng tôi đại diện khách hàng giao dịch và liên hệ cục sở hữu trí tuệ Việt Nam và các cơ quan sở hữu trí tuệ quốc tế để nộp hồ sơ tra cứu và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;

+ chúng tôi theo dõi thông tin, tiến trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm: Xét nghiệm về mặt hình thức và nội dung, soạn thảo văn bản trả lời sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu, theo dõi công báo, thông báo tranh chấp, khiếu nại và vấn đề cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;

+ Tiến hành theo dõi xâm phạm nhãn hiệu, khiếu nại vi phạm của cá nhân, tổ chức khác đến nhãn hiệu đã đăng ký và soạn thảo các văn bản trả lời phúc đáp khi sảy ra tranh chấp nhãn hiệu với chủ đơn khác;

+ Đồng thời tiến hành Theo dõi xâm phạm nhãn hiệu đã đăng ký, tiến hành lập hồ sơ tranh tụng khi cần thiết;

+ Nhận giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

+ Tư vấn lập hợp đồng Lixang nhãn hiệu cho cá nhân, tổ chức khác nếu có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu.

3. Tư vấn sau đăng ký nhãn hiệu:

Công ty chúng tôi sẽ Hỗ trợ và tư vấn về các vấn đề:

+ Tư vấn pháp luật về luật sở hữu trí tuệ và các vấn đề khác liên quan như tư vấn về bản quyền, kiểu dáng công nghiệp, tư vấn pháp luật về sáng chế, giải pháp hữu ích…;

+ Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);

+ Tư vấn và giới thiệu đơn vị thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu, thiết kế website … uy tín;

+ Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật thuế và các vấn đề khác liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *