Tìm hiểu thủ tục giải thể DN trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Bản gốc / đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày

1. Cơ sở pháp lý:
Luật doanh nghiệp năm 2014
2. Luật sư tư vấn:
Hồ sơ giải thể sẽ bao gồm các giấy tờ sau:
– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp ;
– Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp về việc giải thể doanh nghiệp;
– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;
– Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
– Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào);
– Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định;
– Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế);
– Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);
– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2000 phải nộp thêm Giấy phép thành lập doanh nghiệp);
– Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.
– Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, văn phòng đại diện.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư);
– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư);
– Cơ quan phối hợp (nếu có ): Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *