Thay đổi và thủ tục thành lập doanh nghiệp hiện nay

Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, sự phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong cấp Giấy chứng

Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:
1. Cơ sở pháp lý:
Luật doanh nghiệp năm 2014
Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp.
2. Luật sư tư vấn:
Thứ nhất, Trong trường hợp bạn muốn thành lập công ty với Ngành nghề như trên thì bạn nên thành lập công ty với loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần hoặc công ty TNHH. Theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014, bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm các loại giấy tờ như sau:
“Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
Điều 23. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư”
Như vậy, theo các quy định trên, Việc hồ sơ được quy định cụ thể cho từng loại hình doanh nghiệp, do đó khi bạn thành lập công ty với loại hình doanh nghiệp nào thì phải chuẩn bị hồ sơ với các giấy tờ mà pháp luật quy định đối với loại hình doanh nghiệp đó. Bên cạnh công ty cổ phần bạn cũng có thể thành lập công ty với loại hình công ty hợp doanh. Hồ sơ thành lập công ty hợp danh đượ quy định tại điều 21 Luật doanh nghiệp năm 2014.
Thứ hai, Thủ tục thành lập doanh nghiệp
Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:
“Điều 27. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc Người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghệp theo quy định tại luật náy cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lí do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, sự phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội và đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.”
Thứ ba, Bạn muốn thành lập công ty với ngành nghề: Kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn lao động, đào tạo nghề sơ cấp, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại phụ lục 4 Luật đầu tư năm 2014. Do đó công ty bạn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mới được kinh doanh ngành nghề này.
Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *