This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ đòi nợ là gì?

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải là người có hộ khẩu thường

Thủ tục làm lại con dấu doanh nghiệp gồm những gì?

Doanh nghiệp tiến hành làm thông báo mẫu dấu gửi tới phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đăng tải

Tìm hiểu các thủ tục thành lập công ty bất động sản

Như vậy, để kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng

Thông tin thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng

Điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật gồm những gì?

Về phương tiện vận chuyển và bốc dỡ đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành đối với hàng nguy hiểm; phương tiện vận chuyển

Yếu tố quan trọng thành lập công ty có ngành nghề chuyển phát

Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu

Những tiêu chí để xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng

Một số trình tự, thủ tục, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

Sau khi sáp nhập, công ty nhận sáp nhập đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 5, khoản 4 Điều 7 Thông tư 202/2015/TT-BTC

Các điều kiện cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải

Có bộ phận chuyên trách thực hiện điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách bộ

Điều kiện kinh doanh vận tải hàng không là gì?

Đánh giá thực tiễn và mức độ cạnh tranh dịch vụ được cung cấp trên thị trường; Điều kiện kinh doanh vận tải hàng không.

Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu thành công

Tư vấn lập hợp đồng Lixang nhãn hiệu cho cá nhân, tổ chức khác nếu có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu. A. Phương thức

Cách giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp thành công

Làm việc với khách hàng, thống nhất phương án làm việc, giải quyết các tranh chấp bất đồng trong nội bộ doanh nghiệp Các tranh

Tìm hiểu thủ tục cấp giấy phép quảng cáo

Đối với quảng cáo về tổ chức thi đấu, biểu diễn thể thao thể dục: phải có quyết định của cơ quan nhà nước có

Điều nên biết khi thành lập công ty kinh doanh lữ hành du lịch

Tư vấn, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh – Thương mại… Tư vấn pháp luật thành lập

Thông tin thành lập công ty thẩm định giá tài sản

Tư vấn quy định pháp luật Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; Thủ tục

Các thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử hiện nay

Tư vấn quy định pháp luật Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; Thủ tục


Luật Doanh Nghiệp – Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp – Thành Lập Doanh Nghiệp