This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Phụ cấp tiền điện thoại có phải tính thuế TNCN hay không?

Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất

Tìm hiểu các vấn đề về thuế khi khai báo đăng kí kinh doanh online

Vậy nếu hoạt động bán hàng của bạn trên trang web mà có mức doanh thu lớn hơn 100 triệu đồng/năm vậy bạn thuộc đối

Thắc mắc: Cơ sở sản xuất nhỏ có cần xuất hóa đơn đầu vào ?

Người mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng

Dịch vụ thay đổi tên, ngành nghề, vốn pháp định, đại diện theo luật

Trước khi trả dấu cũ công ty cần kiểm tra sổ sách, chứng từ,hợp đồng và các giấy tờ khác liên quan ở quận cũ

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư / Giấy phép đầu tư trong doanh nghiệp

Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận kết quả phải xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ

Thông tin thuế suất 0% với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Lào, Thái Lan

Để được áp mức thuế suất thuế nhập khẩu nêu trên, hàng hóa nhập khẩu phải thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Các bước điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chuyển nhượng dự án

Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…) 1 Trình tự thực hiện –

Vấn đề cần thiết về vốn điều lệ khi thành lập công ty cổ phần

Về vấn đề bạn hỏi tiêu chí để xác định vốn điều lệ hợp lý cho một công ty. Hiện tại, không có quy định

Cách thành lập doanh công ty TNHH, liên doanh, vốn nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư thực hiện dự án thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty và điều cần biết

Không thực hiện việc đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Luật sư tư vấn

Thủ tục đổi tên công ty và điều cần biết

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh như thế nào?

Đối với các cơ quan hành chính nhà nước mà trong ngân sách có nhiệm vụ chi quy định tại điểm b khoản 1 Điều

Tìm hiểu trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh

Thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh trong

Trình tự thực hiện cấp mã số doanh nghiệp tự động đơn giản

Cơ quan thuế căn cứ thông tin của người nộp thuế trên hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp do Cơ quan Đăng ký

Tìm hiểu an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài Điều kiện về an ninh, trật


Luật Doanh Nghiệp – Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp – Thành Lập Doanh Nghiệp