Kiến thức thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài

Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho Doanh nghiệp

Đối với thủ tục cổ phần 100% vốn nước ngoài, các nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, môi trường đầu tư cũng như thủ tục liên quan. Về vấn đề này Công ty chúng tôiMinh tư vấn cụ thể như sau:
1. Tư vấn trước thành lập công ty Cổ phần 100% vốn nước ngoài

+ Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức đối với công ty cổ phần;

+ Tư vấn quy định Pháp Lý liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của nhà đầu tư;

+ Tư vấn quy định Pháp Lý về vốn đầu tư và địa điểm trụ sở chính Công ty và địa điểm thực hiện dự án;

+ Tư vấn quy định Pháp Lý về thuế;

+ Tư vấn quy định Pháp lý về ưu đãi đầu tư;

+ Tư vấn quy định Pháp lý liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh của nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài;

+ Tư vấn quy định Pháp lý khác có liên quan;

+ Vốn điều lệ/vốn pháp định (phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp);

+ Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan).

Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp, dự án đầu tư bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thành lập doanh nghiệp, Giấy đề nghị cấp phép đầu tư, Soạn thảo danh sách cổ đông, Giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp, Các giấy tờ khác có liên quan.

2. Thực hiện công việc theo uỷ quyền nhằm thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài

Công ty Luật Minh Gia thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:

+ Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan;

+ Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

+ Nhận Giấy chứng nhận Đầu tư (Nhân viên Công ty luật Minh Gia sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công việc trên);

+ Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền;

+ Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu công ty (Nhân viên công ty Luật Minh Gia sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại cơ quan Công an để thực hiện công việc trên);

+ Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho Doanh nghiệp

3. Tư vấn sau cấp phép đầu tư:

Công ty Luật Minh Gia sẽ Hỗ trợ và tư vấn về các vấn đề:

+ Tư vấn khởi nghiệp (Các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất…);

+ Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);

Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông…;

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *