Hướng dẫn cách sửa sai thông tin mã số thuế cá nhân nhanh chóng

Sau khi xác định rõ các thông tin sai và thiếu thì bạn làm một đơn gửi Cục thuế thuộc tỉnh nơi bạn nộp thuế. Sau đó Cục thuế sẽ sửa

1. Cơ sở pháp lý:
– Luật thu nhập thuế cá nhân 2007.
– Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân
2. :
Vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
Như bạn trình bày: Bạn đã đăng ký Mã số thuế . Công ty cũ đăng ký mã số thuế cho bạn. Hiện nay bạn sang công ty mới nhưng phát hiện ra phần tên trong trong hồ sơ đăng ký thuế sai thông tin tên bạn. Vấn đề của bạn được pháp luật quy định như sau:
Trước hết bạn vào trang “ web: tncnonline.tct.vn” để xem kỹ thông tin mình sai và thiếu chỗ nào : Bao gồm ; Mã số thuế (MST), Ngày cấp mã số thuế, Tình trạng hoạt động, Cơ quan quản lý thuế, Tên cá nhân, Ngày sinh, Số CMND, Ngày cấp CMT, Cơ quan cấp CMT, MST cơ quan chi trả (nếu có), Tên cơ quan chi trả (nếu có).
Sau khi xác định rõ các thông tin sai và thiếu thì bạn làm một đơn gửi Cục thuế thuộc tỉnh nơi bạn nộp thuế. Sau đó Cục thuế sẽ sửa thông tin cho bạn. Bạn không cần phải đến yêu cầu công ty cũ khai báo lại thông tin thuế và công ty cũ cũng không có nghĩa vụ khai báo lại bên thuế cho bạn.
Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân quy định “đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì không phải đăng ký mới. Cá nhân có nhiều khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì chỉ đăng ký thuế một lần. Mã số thuế được sử dụng chung để khai thuế đối với tất cả các khoản thu nhập.”
Như vậy, mã số thuế chỉ được cấp một lần cho một người và không phụ thuộc vào nơi làm việc và thời gian làm việc. Nên trong trường hợp này việc sửa lại thông tin là quyền và nghĩa vụ của cá nhân bạn.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *