Giấy phép kinh doanh dịch vụ làm đẹp và điều cần biết

Thuế môn bài nộp theo năm tùy thuộc vào mức doanh thu (Quy định cụ thể tại văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BTC)

Cảm ơn Bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến, vấn đề bạn quan tâm xin được trao đổi như sau:
1. Căn cứ pháp lý:
Luật Doanh nghiệp 2014
Nghị định 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh
Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 06 tháng 6 của Bộ Y tế hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp.
2. Luật sư tư vấn:
Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh quy định về những cá nhân hoạt động thương mại không phải đăng ký kinh doanh thì:
“Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “thương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại sau đây:
a) Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các thương nhân được phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong;
b) Buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định;
c) Bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, nước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định;
d) Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ;
đ) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;
e) Các hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác.”
Đối chiếu vào quy định trên ta có thể thấy, việc chị bạn mở cửa hàng spa tại nhà, có kinh doanh dịch vụ masage body, gội đầu, waxing,… không thuộc các trường hợp được miễn đăng ký kinh doanh. Do đó, chị bạn phải tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, trong hoạt động kinh doanh của chị bạn có nội dung kinh doanh dịch vụ massage, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
“Điều 3:
Các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 72/2009/NĐ-CP; khoản 6 Điều 16, khoản 2 Điều 26, khoản 3 Điều 29, khoản 4 Điều 33, khoản 3 Điều 37 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP và khoản 1 Điều 16 Nghị định số 109/2009/NĐ-CP, bao gồm:
…12. Kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage, tẩm quất), gồm các phương pháp vật lý trị liệu nhằm phục hồi và nâng cao sức khỏe con người (trừ các cơ sở giải quyết việc làm cho người khuyết tật).”
Do đó, việc kinh doanh của chị bạn phải đáp ứng các yêu cầu về an ninh, trật tự. Thêm vào đó bạn có thể tham khảo Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 06 tháng 6 của Bộ Y tế hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp để có thể biết rõ hơn điều kiện kinh doanh dịch vụ xoa bóp.
Dịch vụ massage, gội đầu, waxing đều không phải là đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại thông tư 219/2013/TT-BTC. Vì vậy khi chị bạn kinh doanh thì phải tiến hành nộp thuế. Nếu cơ sở của chị bạn nhỏ thì có thể thành lập hộ kinh doanh cá thể. Các loại thuế đối với hộ kinh doanh cá thể bao gồm:
-Thuế môn bài nộp theo năm tùy thuộc vào mức doanh thu (Quy định cụ thể tại văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BTC)
-Thuế khoán (Thuế GTGT và thuế TNCN) nếu doanh thu trên 100 triệu đồng/năm (Thông tư 92/2015/TT-BTC) thuộc lĩnh vực dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu.
Cụ thể, bạn có thể tham khảo bài viết: Mở quán cắt tóc có phải nộp thuế không ?
Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *