Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì có thể chuyển nhượng vốn góp không?

Thứ hai, khi với giá 600 triệu thì chủ mới có phải đăng ký lại vốn góp là 600 triệu hay vẫn được tính vốn góp là


Nội dung tư vấn: Xin chào Luật sư! Công ty em đang tiến hành chuyển nhượng vốn, vì công ty đang lỗ không đủ vốn để tiếp tục đầu tư nên các thành viên đều nhất trí chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho một cá nhân khác.
Tổng vốn góp là 3 tỷ, công ty lỗ 1.2 tỷ và khoản đầu tư không thu hồi được 1,2 tỷ nên chuyển nhượng toàn bộ vốn góp với giá 600 triệu. Xin hỏi:

Với công ty đang thua lỗ thì việc chuyển nhượng như vậy có được phép không, có sai pháp luật không?
M
Khi chuyển nhượng với giá 600 triệu thì chủ mới có phải đăng ký lại vốn góp là 600 triệu hay vẫn được tính vốn góp là 3 tỷ và gánh khoản lỗ 2,4 tỷ.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty chúng tôi, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, khi công ty làm ăn thua lỗ có được chuyển nhượng phần vốn góp không?

Do trong thư bạn không nói rõ loại hình công ty mà bạn đang nắm giữ một phần vốn góp là loại hình gì, nên chúng tôi chưa thể tư vấn cụ thể cho bạn.

Về điều kiện chuyển nhượng được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 53 ( đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ); điểm h khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 75 ( đối với Công ty TNHH một thành viên); Điểm d, khoản 1 Điều 110 ( đối với Công ty cổ phần ); khoản 3 Điều 175 và điểm d khoản 1 Điều 182 ( đối với công ty hợp danh ).

Như vậy, đối chiếu với các điều khoản trên thì không có quy định hạn chế quyền chuyển nhượng vốn góp của các thành viên khi công ty làm ăn thua lỗ. Do đó, việc chuyển nhượng vốn góp trong trường hợp này là không trái pháp luật.

Thứ hai, khi chuyển nhượng vốn góp với giá 600 triệu thì chủ mới có phải đăng ký lại vốn góp là 600 triệu hay vẫn được tính vốn góp là 3 tỷ và gánh khoản lỗ 2,4 tỷ?

Trong trường hợp này thì người được nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ bạn sẽ phải đăng ký phần vốn góp là 3 tỷ. Còn những khoản thua lỗ sẽ được nêu rõ trong hợp đồng từ thỏa thuận của hai bên. Tuy nhiên về vấn đề này thì bạn nên là người thực hiện giảm vốn điều lệ trước khi chuyển nhượng vốn góp. Vì sau khi thực hiện chuyển nhượng vốn góp cho người khác, người đó sẽ gặp khó khăn nhất định trong việc giảm vốn điều lệ.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *