Đăng ký nhãn hàng hóa với hộ kinh doanh ra sao?

Thứ ba, về thủ tục đăng ký : Tư vấn điều kiện, thủ tục đăng ký cá thể.

1.nếu tôi đăng kí hộ kinh doanh cá thể sản xuất kinh doanh giò chả thì tôi có bắt buộc phải có xưởng sản xuất không, hay tôi có thể tiếp tục nhập về bán và để tên cơ sở của mình. 2. Nếu tôi được phép đăng kí cho việc kinh doanh đó mà không cần có xưởng sản xuất thì khi tôi đi chứng nhận VSATTP tôi có được chứng nhận dưới tên cơ sở của tôi không. và thủ tục đăng kí kinh doanh như thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp tôi.Tôi xin cảm ơn !

Trả lời tư vấn:

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

Thứ nhất, về việc cấp GCNQATTP là cấp cho cơ sở kinh doanh hoặc cơ sở sản xuất nên cơ sở kinh doanh của bạn có thể làm thủ tục xin được (không bắt buộc có xưởng sản xuất): Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm?

Thứ hai, nếu bạn muốn thì khi này bạn phải có sự thỏa thuận và đồng ý của cơ sở sản xuất trực tiếp vì những thông tin liên quan đến nhãn hàng hóa phải do cơ sở sản xuất trực tiếp thực hiện đăng ký dán nhãn:
a) Tên hàng hoá;
b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá;
c) Xuất xứ hàng hoá

Thứ ba, về thủ tục đăng ký hộ kinh doanh: Tư vấn điều kiện, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *