Thuế

Kinh doanh bán hàng qua facebook có phải nộp thuế hay không?

Như vậy, việc thu thuế từ hoạt động kinh doanh trên facebook (mạng xã hội) có thực thi được hay không phụ thuộc phần lớn

Thắc mắc: Cá nhân có được mua sử dụng hóa đơn hay không ?

tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản

Thắc mắc: Cá nhân có phải xuất hóa đơn khi cho thuê nhà?

Tuy nhiên, kể từ khi thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực, quy định về vấn đề tính vào chi phí hợp lý khi thuê tài

Hướng dẫn cách sửa sai thông tin mã số thuế cá nhân nhanh chóng

Sau khi xác định rõ các thông tin sai và thiếu thì bạn làm một đơn gửi Cục thuế thuộc tỉnh nơi bạn nộp thuế.

Phụ cấp tiền điện thoại có phải tính thuế TNCN hay không?

Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất

Tìm hiểu các vấn đề về thuế khi khai báo đăng kí kinh doanh online

Vậy nếu hoạt động bán hàng của bạn trên trang web mà có mức doanh thu lớn hơn 100 triệu đồng/năm vậy bạn thuộc đối

Thắc mắc: Cơ sở sản xuất nhỏ có cần xuất hóa đơn đầu vào ?

Người mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng