Thay Đổi ĐKKD

Dịch vụ thay đổi tên, ngành nghề, vốn pháp định, đại diện theo luật

Trước khi trả dấu cũ công ty cần kiểm tra sổ sách, chứng từ,hợp đồng và các giấy tờ khác liên quan ở quận cũ

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư / Giấy phép đầu tư trong doanh nghiệp

Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận kết quả phải xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ

Thông tin thuế suất 0% với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Lào, Thái Lan

Để được áp mức thuế suất thuế nhập khẩu nêu trên, hàng hóa nhập khẩu phải thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Các bước điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chuyển nhượng dự án

Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…) 1 Trình tự thực hiện –

Vấn đề cần thiết về vốn điều lệ khi thành lập công ty cổ phần

Về vấn đề bạn hỏi tiêu chí để xác định vốn điều lệ hợp lý cho một công ty. Hiện tại, không có quy định