Giấy Phép Con

Tìm hiểu thủ tục cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn tối đa không quá 36 tháng; Cho thuê lại lao động là việc

Ngành nghề kinh doanh cần giấy phép con như thế nào?

Kinh doanh sản xuất ngành nghề ảnh hưởng đến môi trường: kinh doanh phế liệu, vải vụn, sản xuất Danh sách ngành nghề kinh doanh

Giấy phép kinh doanh vận tải và điều cần quan tâm

Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; * Điều kiện chung kinh doanh

Một số điều kiện kinh doanh ngành nghề dịch vụ bảo vệ

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự

Điều nên biết về giấy phép kinh doanh vận tải

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định; * Điều kiện chung kinh doanh vận