Cách thành lập doanh công ty TNHH, liên doanh, vốn nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư thực hiện dự án thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên,

Hiện nay, nhu cầu thành lập doanh nghiệp ngày càng nhiều kể cả doanh nghiệp trong nước lẫn doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Các doanh nghiệp rất dễ dàng tìm hiểu các thủ tục pháp lý thông qua Luật, Thông tư tuy nhiên việc thành lập công ty không chỉ đơn giản là việc dựng lên một Pháp nhân, có mã số thuế, có con dấu, có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Để thành lập nên một công ty, các chủ doanh nghiệp sẽ phải bỏ ra một khoảng thời gian không hề nhỏ để tìm hiểu thủ tục, tìm hiểu loại hình, phương thức hoạt đồng, góp vốn, ngành nghề… khi không có một Công ty Luật chuyên tư vấn thành lập công ty hỗ trợ cho họ. Công ty Luật Dragon hân hạnh là một trong những văn phòng luật uy tín chuyên tư vấn thành lập Doanh nghiệp với tất cả các loại hình công ty lẫn đầu tư trong nước và nước ngoài.

Tư vấn thành lập công ty
Tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và hai thành viên trở lên:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Còn Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi. Về thủ tục thành lập, thì cả hai loại hình đều tương đối giống nhau. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
– Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp;
– Điều lệ Công ty;
– Danh sách thành viên (Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đai diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp, các thành viên công ty (Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên).
Chúng tôi sẽ thay mặt Quý khách hàng soạn thảo hồ sơ, giấy tờ, làm các thủ tục trên sở Kế hoạch và đẩu tư để tiến hành đăng ký doanh nghiệp.
Tư vấn :

Công ty liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.
Doanh nghiệp liên doanh được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. Mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào vốn pháp định của doanh nghiệp. Doanh nghiệp liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.
Vốn pháp định của doanh nghiệp liên doanh ít nhất phải bằng 30% vốn đầu tư. Đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, dự án đầu tư vào địa bàn khuyến khích đầu tư, dự án trồng rừng, dự án quy có quy mô lớn, tỷ lệ này có thể thấp hơn, nhưng không dưới 20% vốn đầu tư và phải được cơ quan cấp giấy phép đầu tư chấp thuận. Tỷ lệ góp vốn của bên hoặc các bên liên doanh nước ngoài do các bên liên doanh thoả thuận, nhưng không được thấp hơn 30% vốn pháp định của doanh nghiệp liên doanh. Căn cứ vào lĩnh vực kinh doanh, công nghệ, thị trường, hiệu quả kinh doanh và các lợi ích kinh tế – xã hội khác của dự án, Cơ quan cấp giấy phép đầu tư có thể xem xét cho phép bên liên doanh nước ngoài có tỷ lệ góp vốn thấp hơn, nhưng không dưới 20% vốn pháp định.

Tư vấn thành lập công ty liên doanh
Thủ tục thành lập Công ty liên doanh như sau:
– Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu thống nhất do cơ quan có thẩm quyền quy định.
– Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư.
– Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư.
– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
– Chứng chỉ hành nghề của thành viên và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
– Giải trình kinh tế – kỹ thuật với các nội dung về mục tiêu, địa điểm đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, giải pháp công nghệ, giải pháp về môi trường.
– Dự thảo điều lệ công ty.
Công ty Luật TNHH Dragon chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty liên doanh với nước ngoài uy tín. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về giá cả và chất lượng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài:

Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư thực hiện dự án thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong một số trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Trong các trường hợp sau, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau: Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh; Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên; Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.
Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp.
Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.
Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.
Sau khi có con dấu, doanh nghiệp tiến hành đăng tải mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *